NIWO vergunning transport

Niwo snel transport koerier vergunning

Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg moeten een Eurovergunning bezitten. De vergunning geldt voor binnenlands en internationaal vervoer. De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transport- en koeriersbedrijven. Bedrijven die tegen betaling goederen vervoeren over de weg, in opdracht van derden, moeten deze vergunning bezitten.

Het Niwo toetst bedrijven op:

Vakbekwaamheid

Een onderneming moet een vervoersmanager hebben die vakbekwaam is. Dit wordt aangetoond met het vakdiploma voor ondernemer in het goederenvervoer over de weg.

Financiële draagkracht

Een onderneming moet voldoende financiële draagkracht hebben. De onderneming toont dit aan met een (openings)balans, eventueel aangevuld met een vermogensopstelling of de meest recente jaarcijfers.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de onderneming en de vervoersmanager moet worden aangetoond.